Kinderopvang AnneLoesje kinderontwikkeling

Onze werkwijze

"We geven kinderen de ruimte om zich spelenderwijs steeds verder te ontwikkelen."

Kinderen zijn prachtig. Ze zijn van nature nieuwsgierig en creatief. Zo leren ze vanuit hun eigen belevingswereld en ontwikkelingsniveau de wereld om zich heen begrijpen.

Ruimte om te ontdekken

We nemen eventuele weerstanden weg. Ook zorgen we dat er geen obstakels zijn voor je kind om nieuwsgierig te zijn.

Spelenderwijs ontwikkelen

Wij bieden een stimulerende omgeving, met spelmateriaal en activiteiten waarin kinderen uitgedaagd worden. Zodat ze zich op eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Onze huiskamers

Kinderopvang AnneLoesje heeft twee huiskamers. Hierin vangen we kinderen op van ongeveer dezelfde leeftijd. Omdat ze dezelfde fase doormaken, kunnen we hier met speelgoed, activiteiten en onze gesprekjes goed op inspelen. Ook zorgt het voor rust op de groep. Zo kunnen we ieder kind de zorg en aandacht geven die hij of zij nodig heeft.

Babygroep

Kinderen van ongeveer 6 weken tot 15 maanden. In deze huiskamer staat rust en regelmaat centraal.
Kinderopvang AnneLoesje illustratie babygroep

Stappers

Kinderen van ongeveer 15 maanden tot 2,5 jaar. In deze huiskamer ontdekken we samen.
Kinderopvang AnneLoesje illustratie stappers

De eerste dagen op de kinderopvang zijn soms spannend

Ons team zorgt dat kinderen zich veilig voelen, want alleen dan richten ze hun blik naar buiten. In een vertrouwde omgeving gaan ze op ontdekkingsreis om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Een dag op de opvang

Met vaste patronen en rituelen bieden we kinderen ritme en structuur. Daarmee ontstaat een gevoel van veiligheid en kan je kind onbevangen spelen en uitvinden. Onze rituelen, maar ook afspraken en beleid staan in een huishoudelijk reglement. Hierin vind je alle nuttige informatie over onze organisatie.

Brengen en halen

Bij het brengen en halen nemen we altijd even de tijd voor elkaar. We bespreken hoe het met je kind gaat. Zijn er zaken waar onze medewerkers rekening mee moeten houden? Bijvoorbeeld hoe de nacht ging. Op onze beurt vertellen we hoe de dag verliep. Want alleen samen kunnen we je kind de beste zorg geven.

Activiteiten en materialen

Onze kinderopvang is een leerrijke omgeving waarin plezier maken voorop staat. Want daarmee volgt ontwikkeling vanzelf! Onze ruimtes prikkelen nieuwsgierigheid en creativiteit. Speelgoed ligt op ooghoogte klaar. Zo kiest je kind makkelijk wat het wilt doen.

Door de dag heen kunnen kinderen vrij spelen en hebben we activiteiten samen. Niemand is verplicht om mee te doen, maar we stimuleren je kind wel om nieuwe dingen te proberen. We dagen het uit om actief te leren en zelf oplossingen te zoeken. 

Zo leert je kind zichzelf kennen en waarderen. Dat versterkt zijn of haar motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Kinderopvang AnneLoesje blokken

Eten en drinken

Gezond en lekker vers. Gezellig samen aan tafel. Zo hebben we tijdens de opvangdag vier eetmomenten. Kinderopvang AnneLoesje volgt de richtlijnen van het Vlaams instituut Gezond Leven. We bieden een gevarieerd aanbod van gestoomde groente en vers fruit, met zo min mogelijk verzadigd vet, suiker en zout.

Ook kun je bij ons op een rustig plekje borstvoeding blijven geven.

Slapen

Rust en regelmaat is erg belangrijk voor kinderen in de groei. Daarom is er ’s middags tijd om eventjes naar dromenland te gaan. Dit helpt je kind alle prikkels, belevingen en nieuwe indrukken verwerken.

Naar buiten en de buurt

Natuurlijk is er voor kinderen veel meer dan enkel leren en ontwikkelen tussen 4 muren. Wij gaan dan ook graag met ze mee in hun ontdekkingsreisjes rondom Wuustwezel. Zo gaan we regelmatig op kleine uitstap in Loenhout. Ook hebben we een tuin, om met momenten heerlijk even samen uit te waaien en een frisse neus te halen.

Onze inspiratie

We handelen vanuit onze kennis over kinderen, eigen leerschool als moeder en jarenlange ervaring. Daarbij lieten we ons inspireren door twee bekende pedagogen: Gordon en Rousseau.

Volgens Rousseau heeft ieder mens een uniek karakter en vrijheid nodig om zich te kunnen ontplooien. Kinderen moeten hun eigen tempo kunnen bepalen. Want, zo stelde hij, er is een natuurlijke manier van leren en elk kind volgt een eigen pad.

In zijn boek betoogde Rousseau dat kinderen alleen leren door ervaring. Hij noemde dat de grondstof van het denken. Daarom vond Rousseau dat je kinderen moet begeleiden hoe ze zelf kunnen leren. Onze medewerkers geven kinderen de ruimte om hun eigen conclusie te bedenken. Op die manier bevorderen we begrip en ondersteunen we je kind in eigen manier en tempo de wereld om zich heen verstaan.

Kinderen volgen hun eigen natuurlijke ontwikkeling. Rousseau beargumenteerde dat opvoeders vooral niet moeten pushen of forceren. Hun taak is obstakels wegnemen die de ontwikkeling in de weg staan.

Kinderopvang AnneLoesje begeleidt kinderen bij het maken van keuzes die hun ontwikkeling bevordert. We creëren steeds nieuwe situaties, waarin het kind een volgende stap maakt. Door in onze kleine groepen aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling, kan elk kind zijn eigen belangstelling en tempo volgen.

Jean-Pierre Rousseau was een van de belangrijkste filosofen tijdens de verlichting. Hij schreef een boek dat veel pedagogen inspireerde. Denk aan Friedrich Fröbel en Maria Montessori.

Thomas Gordon was een klinisch psycholoog. Hij leerde mensen beter communiceren, met respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders eigen karakter. Zijn doel: beter contact en goede relaties.  

Gordons technieken zoals actief luisteren en de ik-boodschap gebruiken wij ook op de opvang. Hierin staat gelijkwaardigheid centraal. We laten kinderen in hun waarde en benaderen hen respectvol. Doordat we kinderen serieus nemen, ontstaat begrip en vertrouwen.

Actief luisteren

We luisteren met aandacht, zonder onderbreking of oordeel. Daarna verwoorden we de bedoeling of gevoelens, om te zien of we het goed begrepen hebben. Dat noemt Gordon actief luisteren.

Door het benoemen van de boodschap komen we erachter wat het kind bedoelt of er aan de hand is. Daarbij maken we kinderen bewust van hun gevoelens, geven we hen meer zelfvertrouwen en helpen we hen hun eigen oplossingen vinden.

Ik-boodschap

Als team zijn we open, eerlijk en direct. We praten vanuit onszelf met ik-boodschappen. Deze manier van communiceren verbetert contact en vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen.

We zeggen wat we bedoelen, denken of voelen en geven geen commentaar op het gedrag van de ander. Een goede ik-boodschap bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het gedrag van een kindje, zonder oordeel
  2. Je eigen gevoel
  3. De gevolgen die het gedrag heeft voor jou
 

Bijvoorbeeld: ‘Ik word verdrietig als het andere kind pijn heeft. Knijpen doet pijn.’ of ‘Ik vind het fijn dat je zelf je jas pakt, dan kunnen we buiten spelen’.

We benaderen kinderen op een positieve, inspirerende manier en willen hiermee een tweede thuis zijn, waar kinderen zich veilig voelen en ouders/verzorgers hen met een  gerust hart achter kunnen laten.

AnneLoesje kinderopvang werkwijze illustratie

De ontwikkeling van je kind

De indeling van groepen per leeftijd, zorgt ervoor dat we veel beter kunnen inspelen op de ontwikkeling en behoeften van je kind. Daarbij leert een kind door zien en nadoen. Ze trekken zich op aan hun leeftijdgenootjes. 

Ouderbetrokkenheid

Wij stemmen onze opvang zoveel mogelijk af op de situatie thuis. Zo voelt het bij ons snel vertrouwd.

Weet dat AnneLoesje opvoedkeuzes respecteert en altijd klaarstaat voor vragen, advies en ondersteuning.

We betrekken ouders en verzorgers bij de ontwikkeling van hun kind, wisselen kennis en informatie uit en werken samen om de beste zorg te bieden.

Belangstelling en betrokkenheid helpen kinderen vooruit. Daarom is er veel contact met opvoeders. Denk aan de kennismaking. Maar ook aan dagelijkse overdrachten, het heen- en weer schriftje en oudergesprekken.

Het heen- en weerschriftje

Elk kind krijgt een eigen plankje voor zijn of haar spulletjes. Hierop leggen wij een schriftje. Dat gebruiken wij als team voor belangrijke notities over de opvang.

Bij het ophalen, kun je onze notities lezen. Vervolgens schrijf je zelf belangrijke dingen op van thuis. Bijvoorbeeld wanneer je kind sliep en at. Zo communiceren we duidelijk hoe het met je kindje gaat. 

Een tevreden kindje

Het welbevinden, de betrokkenheid en ontwikkeling van kinderen houden wij goed in de gaten. Want als een kind zich goed voelt (welbevinden) en intens bezig kan zijn (betrokkenheid), weten we dat onze aanpak aansluit bij wat ie  nodig heeft.

Hiervoor gebruiken we een hulpmiddel. Ontdek hieronder binnenkort een voorbeeld hoe we je kind volgen, of vraag het ons meteen.

Kwaliteit en veiligheid

Met feedbackgesprekken, vragenlijsten, vaste procedures en kwaliteitscontroles houden we de kwaliteit van onze opvang hoog.

Nieuwe medewerkers worden gescreend en geschoold. Onze ruimtes zijn ingericht op het vierogenprincipe. Zo kunnen ouders en teamleden via grote ramen altijd meekijken met diegene die op de groep staat. 

Door trainingen en gezamenlijke studiedagen houden we elkaar scherp en betrokken.

Klachten en suggesties

Wij staan voor duidelijke en eerlijke communicatie. Naar het kind toe, maar ook naar ons team en de opvoeders. Schroom daarom niet om eventuele  zorgen te uiten of suggesties te geven. Daar is alle ruimte voor. 

Kind en Gezin

Binnen kinderopvang AnneLoesje werken we nauw samen met het Vlaamse agentschap Kind en Gezin. We kunnen altijd gebruikmaken van hun expertise. Als (aanstaande) ouder kun jij voor vragen en ondersteuning ook bij hen terecht.

Kom ook langs en maak kennis met onze kinderopvang

Wil je ons en ons kinderdagverblijf eerst beter leren kennen? Vraag dan een rondleiding aan: neem in de voormiddag op woensdag of zaterdag een kijkje in ons pand en stel al je vragen.