Kinderopvang AnneLoesje - hero team

Onze visie

“Wij willen een plek zijn waar mensen hun kind met een gerust hart naartoe brengen. Een kinderopvang die bekendstaat om zijn huiselijkheid, warmte en persoonlijke benadering.”

Onze visie is ook deel uitmaken van de gemeenschap rondom. Op termijn willen we meerdere locaties openen en ons als organisatie neerzetten.

Maak kennis met de zorg en aandacht van AnneLoesje

AnneLoesje is een groepsopvang in Loenhout. Je kunt ons ook kinderdagverblijf noemen, of crèche. Omdat wij voldoende aandacht willen schenken aan elk kind, houden we onze groepen klein. Ons team vangt in huiskamers maximaal 12 kinderen tegelijk op. 

Kinderopvang AnneLoesje team

Ons team

Het team biedt een warme, positieve en geborgen sfeer met aandacht voor hygiëne, gezonde voeding en veiligheid. We stellen alles in het werk om betrokkenheid hoog te houden.

 

Daarbij zorgen we voor een uitdagende en taalrijke omgeving, waar kinderen alle kansen krijgen om met elkaar en begeleiders te communiceren. Zo stimuleren we kinderen om spelenderwijs tot zelfstandigheid te komen.

In 2000 begon Ann als kinderbegeleidster bij stad Antwerpen. Na het halen van de opleiding pedagogisch ondersteuner in 2017, werkte ze  enkele jaren als verantwoordelijke. Omdat Ann haar opvoedkundige kennis graag wilde delen met andere begeleidsters, was de start als pedagogisch coach een logisch gevolg!

Marloes haalde haar opleiding tot pedagogisch begeleidster in Nederland. Daar werkte ze 5 jaar in een kinderdagverblijf. Toen Marloes een Belgisch liefje kreeg, emigreerde ze. Na 3 jaar als verantwoordelijke, wilde ook zij haar kennis en ervaring in ondersteuning van opvoeding delen. Zo voegde Marloes zich in 2020 bij Ann als pedagogisch coach.

Onze missie

We helpen ouders en verzorgers in en rondom gemeente Wuustwezel door kinderen overdag een tweede thuis te bieden.

Op onze kinderopvanglocatie in Loenhout werkt een hecht team elke werkdag met passie en respect samen. Hier begeleiden en stimuleren we kinderen tot 2,5 jaar in hun ontwikkeling. Dat doen wij op hun eigen tempo en manier.

AnneLoesje wordt geleid door Ann en Marloes. Zij vormen een enthousiast team met meer dan 25 jaar ervaring in voorschoolse educatie: als pedagogisch medewerksters, groepsoudsten, verantwoordelijken en pedagogisch coaches.

Alle dagen met een lach

In de opvang beleven we fijne momenten samen. We gaan mee in de leefwereld van de kinderen en genieten daar volop van. Als team hebben we een eenduidige werkwijze en blijven we altijd reflecteren. Zo blijft onze kernopdracht de zorg voor kinderen voorop staan.

Jezelf zijn

We hebben respect voor ieders overtuiging, ontwikkeling, achtergrond, emoties, … Er is niet één manier van opvoeden, of één manier van samenwerken. Iedereen is anders en iedereen heeft zijn eigen kracht.

Door onszelf in te leven in de ander – of dat nu het kind, de ouder of het team is – zorgen we voor een fijne plek, waar iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Dromen waarmaken

Bij kinderopvang AnneLoesje heeft het team een belangrijke plek. Want alleen samen maken we onze droom waar. We vinden het belangrijk te weten hoe het team zich voelt en hoe het gaat. Dat zij zich kunnen uiten en ontplooien. Dit komt omdat we weten wat het is om d’r echt in te staan; wat de struikelblokken en uitdagingen zijn, wat het team wel en niet aankan. Zo zetten we met een tevreden en betrokken team de zorg voor je kind voorop. 

Betrokken blijven

Nog steeds staan Ann en Marloes twee dagen in de week als begeleider op de groep. Op die manier weten zij goed wat er speelt op de opvang. Door zich echt te mengen tussen kinderen, ouders en het team houden zij de kwaliteit van hun kinderopvang hoog. Dat is best bijzonder.

“Als moeder zijnde weten wij hoe belangrijk het is dat je je fijn voelt bij iemand die voor je kinderen gaat zorgen.”

Ons team hecht veel waarde aan het contact met ouders en verzorgers. Voor opvang plannen we momenten om ouder en kind te leren kennen en zorg af te stemmen. Bij het brengen en halen nemen we altijd even de tijd voor elkaar. Ook betrekken we ouders in thema’s en activiteiten.

Openstaan

Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet dat de deur altijd voor iedereen openstaat. Met andere woorden, dat ouders en verzorgers naar ons toe durven stappen voor een babbeltje en een praatje. Maar ook altijd hun wensen, ideeën en eventuele zorgen delen.

Kom ook langs en maak kennis met onze kinderopvang

Wil je ons en ons kinderdagverblijf eerst beter leren kennen? Vraag dan een rondleiding aan: neem in de voormiddag op woensdag of zaterdag een kijkje in ons pand en stel al je vragen.